Tarifes

TARIFES

e x t e r i o r

Embaràs
20 fotografies en digital
1h de sessió en un entorn natural
Possibilitat de fotografies extra o galeria complerta
220€
Família
20 fotografies en digital
1h de sessió en un entorn natural
Possibilitat de fotografies extra o galeria complerta
220€
Parella
20 fotografies en digital
1h de sessió en un entorn natural
Possibilitat de fotografies extra o galeria complerta
220€

e s t u d i

Embaràs 8 mesos
10 fotografies en digital
45 min. de sessió
Possibilitat de fotografies extra o galeria complerta
160€
Newborn lifestyle
20 fotografies en digital
1’5h de sessió
Possibilitat de fotografies extra o galeria complerta
250€
Baby +6mesos
20 fotografies en digital
45 min. de sessió
Possibilitat de fotografies extra o galeria complerta
200€
Lactància
10 fotografies en digital
45 min. de sessió
Possibilitat de fotografies extra o galeria complerta
160€

d o c u m e n t a l

Newborn a domicili
Entrega de totes les fotografies
1’5h de sessió
330€
Celebracions
Entrega de totes les fotografies.
2h de cobertura
Possibilitat d’hores extra

350€
Mini wedding
Entrega de totes les fotografies.
2h de cobertura
Possibilitat d’hores extra
350